5 dingen die een echte zakenman nodig heeft

  • Menfacts
  • August 26, 2018
  • Comments Off
zakenman auto

Om als zakenman in deze tijd succesvol te kunnen zijn, is het van belang dat hij voldoet aan enkele pijlers. Wij deden onderzoek naar succesvolle ondernemers en wat hen precies succesvol maakt.

1. Efficiëntie

Tijd is geld en daarom is tijdverspilling ook geldverspilling. Dat kan de zakenman zich minder goed permitteren dient hij efficiënt met zijn tijd om te gaan.

2. Representativiteit

De moderne ondernemer is voor een groot deel van zijn succes afhankelijk van zijn relaties en daarom is het van belang dat zijn eigen uitstraling en de uitstraling van zijn organisatie positief en aantrekkelijk is voor zijn gehele doelgroep.

3. Bereikbaarheid

Aantrekkelijk zijn voor je doelgroep, betekent ook dat de relaties van de zakenman bereid moeten zijn om de weg naar zijn organisatie af te leggen en dat betekent: bereikbaarheid. Reistijd “is schering en inslag” voor de moderne zakenman en zijn relaties, aangezien (wel noemden het al) efficiënte een belangrijke pijler van succes is.

4. Mobiliteit

Relatiebezoeken zijn ontontbeerbaar voor de zakenman. Zeker als het accent van zijn bedrijfsvoering op het leggen van nieuwe relaties ligt en niet alleen op het beheer van al bestaande relaties. In een betrekkelijk korte tijd moet hij zich derhalve mondiaal kunnen voortbewegen om zijn netwerk effectief uit te breiden.

5. Flexibiliteit

Veranderingen in de zakenmarkt doen zich in een exponentieel tempo voor. Dit vraagt van de moderne zakenman een toenemend schakelvermogen. Evenementen en bezoeken moeten in steeds korte tijd worden afgelegd en de organisatie moet steeds flexibeler in kunnen spelen op bezoekers van de organisatie.

The Mobilitygroup biedt uitkomst

Op grond van deze bekende vijf pijlers heeft Themobilitygroup.nl een belangrijke behoefte in de zakelijke sector geconstateerd. Omdat tijd geld is, merken zij dat de inzet van chauffeurs door zakenmensen steeds wenselijker wordt geacht. Dit levert niet alleen beschikbare tijd op (efficiëntie), maar het straalt onder ondernemerssucces uit (representativiteit). Deze diensten worden steeds minder gezien als een kostenpost en steeds meer als een investering die zich dubbel en dwars terug betaalt. Om mensen uit de zakelijke sector bij te staan om te voldoen aan bovenstaande pijlers, hebben zij meer mobiliteitsdiensten in het leven geroepen, die voor de ondernemer van nu een waardevolle investering vormen

Previous «
Next »