Hoe komt de transitievergoeding tot stand?

  • Menfacts
  • augustus 16, 2018
  • Comments Off

Zo denk je een vaste baan te hebben, zo sta je plotseling op straat. Het is iets dat veel mensen overkomst anno 2018, een tijd waarin helemaal niets meer zeker lijkt en een baan voor het leven een zeldzaamheid lijkt te worden. Mocht u ontslag aangezegd krijgen, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Maar hoeveel bedraagt die vergoeding dan precies en kun je zelf de hoogte van de vergoeding berekenen?

Transitievergoeding berekenen

Het antwoord op de vraag of je zelf je transitievergoeding berekenen kunt is ja. Het is in alle gevallen echter goed om toch een juridisch specialist in te schakelen om mee te kijken. Voor wie toch zelf wil berekenen: de transitievergoeding is opgebouwd uit periodes; elk van die periodes bestaat uit een half jaar. Voor de eerste twintig periodes – in totaal dus tien jaar- bestaat de vergoeding uit een zesde deel van het salaris dat je per maand kreeg. Overigens is dit gemakkelijker per heel jaar uit te rekenen. Dan werk je met een derde van een maandsalaris per jaar dat u in dienst van het bedrijf was. Bent u langer dan een periode van tien jaar in dienst geweest, dan geldt het recht van een kwart van het salaris per maand, per periode. Simpeler: per heel jaar een half maandsalaris. Let wel, dit gaat alleen voor de periodes na de eerste tien jaar op.

Maximum van 76.000 euro

Het is goed te weten dat de transitievergoeding een maximum kent van 76.000 euro. Het maximum kan ook een bruto jaarsalaris zijn als dit bedrag hoger ligt dan de genoemde 76 mille. Voor de goede orde; een maandsalaris is behalve het bruto (basis)bedrag per maand ook de vakantietoeslag, ploegentoeslag, eindejaarsuitkering en de toeslag die geldt voor overwerken (gerekend over het afgelopen jaar, gedeeld door twaalf). Ook bonussen – mocht u die gehad hebben- van de afgelopen drie jaar tellen mee. Dit bedrag moet dan gedeeld worden door 36.

Laat een expert naar uw ontslag kijken

Overigens is het een misverstand om te denken dat u altijd recht heeft op een transitievergoeding. Dit gaat namelijk niet op als de verbintenis met wederzijds goedvinden is stopgezet en als er in het cao een andere, vergelijkbare voorziening vermeldt staat. Een transitievergoeding wordt ook niet uitgekeerd in geval van faillissement van uw werkgever of als je als werknemer korter dan 24 maanden in dienst bent geweest, u jonger bent dan achttien jaar of minder dan twaalf uur (per week) werkzaam bent geweest. Ook als je ontslagen wordt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de laan uitgestuurd wordt vanwege verwijtbaar gedrag of nalatig handelen, krijgt u geen transitievergoeding. Hoe dan ook: het is altijd verstandig een expert naar uw ontslagzaak te laten kijken. Dat kan nooit kwaad. U kunt er eigenlijk alleen maar beter van worden.      

Previous «
Next »