Nieuwbouw en financiën

  • Menfacts
  • augustus 28, 2018
  • Comments Off

Bij de bouw van een nieuwbouwhuis komt veel kijken. Je woont niet alleen deels in 2 huizen, je betaalt ook de lasten voor je oude én nieuwe huis. Dat kan een flinke maandelijkse hypotheeklast betekenen.

Bestedingsruimte

Als je afhankelijk bent van een bank om de dubbele lasten te betalen, wordt er goed gekeken naar je bestedingsruimte. Er wordt vaak een norm gesteld van 1 tot 2 jaar waarin je de dubbele maandlasten zou moeten kunnen dragen. Als dit niet het geval is, dan ben je aangewezen op een tweede hypotheek, mits die binnen je maximale leencapaciteit valt.

Gek genoeg worden de kosten voor een huurhuis niet gezien als vaste last, terwijl je daar ook elke maand voor betaalt. De reden hiervoor is dat je de huur eventueel maandelijks op kunt zeggen.

Laag houden dubbele maandlasten

Als je de dubbele lasten bij nieuwbouw niet kunt dragen, kun je besluiten om bij familie of vrienden in te trekken. Er zijn ook andere mogelijkheden om de dubbele maandlasten zo laag mogelijk te houden. Je kunt bijvoorbeeld de bouwrente opnemen in je hypotheek. Dit heeft als fiscale nadeel dat je wel rente over dit bedrag betaalt, maar dat je dat niet mee kunt nemen in de hypotheekrenteaftrek.

Geld lenen

Een andere mogelijkheid is om geld te lenen van iemand in je familie of vriendenkring. Dit kun je het beste netjes bij de notaris vast laten leggen en er een marktconforme rente voor betalen. Directe familie kan ook een bedrag belastingvrij schenken.

Controleer vooraf of je op basis van jouw inkomsten twee hypotheken kunt betalen. Dit voorkomt een hoop geldzorgen. Er zijn al zoveel zaken waar je je mee bezig moet houden tijdens de nieuwbouw van een huis.

Bouwdepot

De bouw van het nieuwbouwhuis wordt meestal gefinancierd uit een bouwdepot. Dit depot wordt beschikbaar op het moment dat de hypotheek is gepasseerd bij de notaris. In het begin is deze spaarpot natuurlijk nog gevuld en daar ontvang je dan ook rente over. Naarmate de bouw vordert, wordt het geld in het bouwdepot minder en zul je minder rente ontvangen. De hypotheekrente blijft echter wel gelijk, dus je zult steeds meer rente gaan betalen. Dit wordt ook wel renteverlies genoemd.

Hou ook rekening met het eventuele meerwerk wat je laat uitvoeren. Tijdens de oplevering van de woning volgt er een uitgebreide inspectie die je samen met de aannemer doet. Alle vastgelegde gebreken tijdens de oplevering moeten binnen 3 maanden hersteld worden door de aannemer.

Previous «
Next »