Wat te doen met bedrijfsafval?

  • Menfacts
  • augustus 29, 2022
  • Comments Off

Bedrijfsafval levert de grootste bijdrage aan het wereldwijd geproduceerde jaarlijkse afval. Als zodanig zal de juiste verwijdering van dat industrieel afval een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de huidige afvalcrisis die vele delen van de wereld teistert. En dus is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je met je bedrijfsafval doet. Huur je een rolcontainer die elke week wordt geleegd, of heb je te maken met veel specifieker afval waar je een partner voor moet zoeken wat betreft de afvoer hiervan. Hoe dan ook, het is tijd om goed over je afval beleid na te denken!

Wat is een industrieel afval?

Industrieel afval is het ongewenste bijproduct van industriële processen. Deze processen omvatten de verschillende productie activiteiten. Daarom beslaat industrieel afvalbeheer de handeling van het veilig verwijderen en verwerken van dat afval. Over enkele van de strategieën die kunnen worden gebruikt om industrieel afval te beheren lees je hieronder.

Scheiden van afval

Industrieel afval zoals glas, plastic en papier is recyclebaar. Als zodanig moet een bedrijf dit afval scheiden van biologisch afbreekbaar afval, gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval. Om dit te doen, moet de fabriek of het bedrijf het recyclebare materiaal identificeren en daarvoor een gescheiden afvalinzameling systeem opzetten. Dit kan door middel van een prullenbak of afvalcontainer bij de fabriek of het bedrijf.

Stortplaatsen gebruiken

Na het sorteren van het afval dient de fabriek of het bedrijf zich te ontdoen van ongevaarlijk afval dat kan worden gebracht naar stortplaatsen. Een stortplaats is een afgesloten gebied waar afval wordt samengeperst en begraven onder het aardoppervlak. Als het begraven afval ontbindt of degradeert, komen er gassen vrij die kunnen worden gebruikt om elektriciteit of brandstof op te wekken. Als zodanig is het begraven van afval op stortplaatsen algemeen aanvaard omdat het kosteneffectief en veilig is. Stortplaatsen zijn echter beperkt omdat ze zijn ontworpen om een ​​specifieke hoeveelheid afval op te vangen.

Composteren

Er is composteerbaar bedrijfsafval dat kan worden omgezet in mest. Sommige industriële afvalstoffen die in deze categorie vallen, zijn voedselafval, kranten, bladeren, zaagsel, stro en karton. Deze composteerbare afvalstoffen kunnen direct aan de bodem worden toegevoegd of worden verwerkt tot meststoffen om het voedingsniveau van de bodem te helpen verbeteren. Zo raak je zowel afval kwijt en lever je een positieve bijdrage aan het milieu.

Werven van bedrijven voor industrieel afvalbeheer

In plaats van de rigoureuze processen van het sorteren en composteren van afval te doorlopen, kan een bedrijf of fabrikant de hulp inroepen van bedrijven die industrieel afval beheren. Deze bedrijven zijn erop gericht om industrieel afval te beheren, zodat een fabriek zichzelf de stress van het controleren en beheren daarvan kan besparen. Het is echter belangrijk om een ​​diepgaande analyse van het afvalbeheer bedrijf uit te voeren, aangezien van sommigen bekend is dat ze afvalbeheer strategieën toepassen die uitsluitend gericht zijn op het verlagen van de bedrijfskosten, terwijl voor jouw bedrijf juist duurzaamheid belangrijk kan zijn.

Waarom moet industrieel afval worden beheerd?

Ongecontroleerde verwijdering van industrieel afval kan leiden tot milieuvervuiling en onherstelbare schade. De bodem, het water en de lucht in de buurt van stortplaatsen voor industrieel afval worden als zeer schadelijk voor mens en dier beschouwd. Als zodanig zal het op de juiste manier afvoeren van industrieel afval hier niet verder aan bijdragen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Fabrikanten worden geregeerd door beleid dat hen verplicht om op de juiste manier van bedrijfsafval af ​​te komen. Als zodanig is het overtreden van deze regels illegaal en kan dit leiden tot dure boetes. Het beheren van industrieel afval is een van de manieren om ons milieu te beschermen tegen schadelijke verontreinigende stoffen!

Previous «
Next »