Welke inspecties voor zonne-installaties?

  • Menfacts
  • november 1, 2021
  • Comments Off
zonnepanelen

Wanneer u elektrische apparatuur op de werkplaats heeft is het natuurlijk van groot belang om deze regelmatig te laten inspecteren. Zo zorgt u ervoor dat uw werknemers het elektrische apparatuur veilig kunnen blijven gebruiken. Daarnaast is inspectie van stookinstallaties en elektrische installaties verplicht. Maar welke inspecties bestaan er voor elektrische apparatuur?

SCIOS

Wanneer u werkt met elektrische apparatuur is deze naam u vast niet ontgaan. De SCIOS beheert en ontwikkeld namelijk het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. De naam SCIOS staat dan ook voor: Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties. De SCIOS-certificatieregeling bestaat uit drie onderdelen. Zo worden er inspecties gedaan bij stookinstallaties (scope 1 t/m 7), Elektrisch materieel (scope 8 t/m 10 + 12) en Explosieveilige Installaties (scope 11). 

Elektrisch materieel

Voor de keuring van elektrisch materieel bestaan verschillende scopes. Scope 8 voor elektrische installaties, scope 9 voor elektrische arbeidsmiddelen, scope 10 voor elektrisch materieel en scope 12 voor zonnestroominstallaties. 

Uw zonne-installatie

De installatie van een zonne-installatie dient erg nauwkeurig te worden uitgevoerd. Wanneer deze namelijk niet juist wordt geplaatst kan deze branden veroorzaken. Dit is dan ook de grootste reden dat verzekeraars een SCIOS Scope-12 inspectie eisen. Bij deze inspectie wordt de gehele installatie gekeurd. Denk hierbij aan de zonnepanelen, connectoren, omvormers, power optimizers, stengen en de meterkast. Naast het controleren van de technische staat van uw zonne-installatie zal de inspecteur ook kijken naar de draagkracht van de constructie waar uw zonne-installatie op of aan bevestigd is en de brandbaarheid van dak materialen. Door uw zonne-installatie te inspecteren zorgt u voor een veilige omgeving en voldoet u aan de eisen van verzekeraars. 

SCIOS cursus

Om deze inspecties uit te mogen voeren dient men een cursus te volgen. Deze bestaat uit een theorie en een praktijk onderdeel. Ook dienen bevoegde personen eens in de zes jaar een periodieke kennistoets te moeten doorstaan. Belangrijk om in uw achterhoofd te houden is het feit dat alleen bedrijven SCIOS gecertificeerd kunnen worden. Een inspecteur of monteur met SCIOS-diploma kan dus niet zelfstandig inspecties uitvoeren.

Previous «
Next »