12 regels voor het leven volgens Jordan Peterson

  • Rogier
  • December 3, 2018
  • Comments Off
Jordan Peterson's 12 regels voor het leven

De menselijke geschiedenis kent veel grote denkers. Denkers waarvan bepaalde uitspraken en zienswijzen tot op de dag van vandaag nog geciteerd worden en worden toegepast. Hoewel de zienswijzen kunnen verschillen hadden alle denkers wel de overeenkomst dat men antwoorden probeerden te formuleren over het menselijk leven. Het zijn immers vragen die al gesteld werden vanaf het ontstaan van de mens. Waar komen we vandaan? Wat is het doel van het leven? En hoe kan een mens zijn leven zo zinvol mogelijk inrichten? De huidige denkers worden vaak filosofen, psychologen of theologen genoemd. Wanneer je een beetje in filosofie geïnteresseerd bent heb je misschien ooit wel eens de naam Jordan Peterson voorbij zien komen.

Wie is Jordan Peterson?

Jordan Peterson is een Canadees klinisch psycholoog en is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn onderzoeksgebieden omvat een breed scala psychologiegebieden, maar hij houdt zich ook bezig als cultuurcriticus op het gebied van filosofie en religie. Zijn doel is dan ook om psychologie, filosofie, theologie, mythologie, literatuur en wereldgeschiedenis met elkaar te verbinden. Hieruit moet dan een conclusie rollen op de vraag hoe je het beste een zinvol leven kunt leiden. Peterson heeft ruim 20 jaar een eigen klinische praktijk gehad, maar vanwege zijn naamsbekendheid en het aannemen van ander projecten heeft hij deze moeten sluiten. Momenteel heeft hij op YouTube een eigen podcast waar hij mensen levensadviezen geeft. Ook is hij actief met het schrijven van boeken. Zijn belangrijkste boek is ‘Maps of Meaning: The Architecture of belief’. Hierin kaart hij systemen als mythe en geloof aan in relatie met emotie, betekenis scheppen en probeert hij de motivatie voor genocide te doorgronden. In 2017 verscheen zijn laatste boek, wat als een filosofisch hulpboek gezien moet worden: ‘12 rules for life: An antidote to chaos’. Dit boek is ook in het Nederlands verschenen onder de titel ‘12 regels voor het leven: een remedie tegen chaos’.

12 regels voor het leven

Jordan Peterson’s 12 regels voor het leven

Om zijn denkwijze aan het grote publiek op een laagdrempelige manier bekend te maken is Jordan Peterson’s 12 regels voor het leven een antwoord op hoe je het beste kunt leven samengevat in 12 regels:

1. Rechtop staan, met de schouders naar achteren.
2. Je moet jezelf net zo behandelen als iemand voor wiens zorg jij verantwoordelijk bent.
3. Vriendschap sluiten met mensen die het beste met je voor hebben.
4. Jezelf vergelijken met wie je gisteren was, niet met iemand anders zoals hij vandaag is.
5. Laat je kinderen niets doen, waardoor je een hekel aan ze krijgt.
6. Heb geen kritiek als je eigen hachje niet in orde is.
7. Streek enkel naar wat betekenisvol is.
8. Vertel de waarheid.
9. Degene die naar wie je luistert weet altijd iets wat jij nog niet weet.
10. Wees nauwkeurig in je taalgebruik.
11. Laat kinderen gewoon skateboarden.
12. Kom je een kat op straat tegen? Aai hem dan.

De 12 regels voor het leven samenvatting is dat je met het volgen van deze regels een voor jezelf zo goed en gelukkig mogelijk leven kunt leiden. Al zijn ze niet echt als streng gehanteerde regels bedoeld, maar meer een handreiking hoe je het beste in het leven kunt staan.

Previous «
Next »