Bent u voorbereid op een ongeval?

  • Menfacts
  • mei 26, 2020
  • Comments Off
betrokken bij een ongeval

Een ongeval zit in een klein hoekje. Het maakt niet uit hoe voorzichtig u ook bent, u heeft geen invloed op het gedrag van een ander. Het kan daarom zijn dat u bij een ongeluk betrokken raakt. Het is dan handig dat u weet welke eerste stappen u kunt ondernemen om de schade te verhalen. 

Wat te doen bij schade, stap 1

Als u betrokken raakt bij een ongeluk, raak dan niet in paniek. Het is belangrijk om de focus eerst te leggen op uw welzijn en die van de tegenpartij. Als alle immateriële schade tot zover mee lijkt te vallen, kunt u gaan nadenken over de schuldige die het ongeval veroorzaakt heeft. Als dit volgens u de tegenpartij is, dan is het in veel gevallen mogelijk om een vergoeding te verhalen voor de opgelopen schade. Dit kan gaan om zogenoemde smartengeld, immateriële schade. Of om materiële schade. Beide soorten schade vallen onder de categorie letselschade

Wat te doen bij schade, stap 2

Meteen na het ongeval kunt u wanneer het mogelijk is beginnen met het verzamelen van bewijsstukken. Dit kan door foto’s te maken. Na een ongeval wordt vaak de politie gebeld. Zij maken ook een rapport op dat gebruikt kan worden bij het verhalen van de schade, zorg dus dat u dit rapport later nog opvraagt. 

Wat te doen bij schade, stap 3

Daarnaast is het van belang om een arts te bezoeken. De primaire reden hiervoor is uw gezondheid. Toch is ook het medisch dossier dat hier mee opgebouwd wordt erg belangrijk. Zo zal onderzocht worden welke schade door het specifieke ongeval opgelopen is. 

Dit zijn de eerste drie stappen die u kunt ondernemen indien u bij een ongeval betrokken bent geraakt. Nadat u weer helemaal op de been bent, kunt u juridische hulp gaan zoeken die u gericht kunnen ondersteunen. Gespecialiseerde juristen kunnen u helpen om het maximale bedrag van uw letselschadevergoeding te ontvangen.

Previous «
Next »