• Homepage
  • >
  • Overig
  • >
  • Het belang van & soorten valbeveiliging tijdens het klussen op hoogte

Het belang van & soorten valbeveiliging tijdens het klussen op hoogte

  • Menfacts
  • mei 31, 2020
  • Comments Off
het belang van valbescherming

Vroeger deed iedereen maar wat bij het werken op hoogte

Personen die professioneel klussen of regelmatig op hoogte werken, dienen volgens de ARBO te zorgen voor goede valbescherming. Het is de werkgever die hiervoor verantwoordelijk is en niet de eigenaar van een gebouw, woning of ander vastgoed. Eigenaars zijn wel verplicht om veilig werken mogelijk te maken op en rond hun panden, maar dew werkgevers moet de veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen. Valbescherming, alle informatie en middelen hierover vind je op eyecatchersafety.com, wordt pas sinds enkele jaren structureel en gestroomlijnd ingezet in de bouw. Vroeger deed iedereen eigenlijk maar wat en gebeurden er regelmatig ernstige en ook fatale ongelukken in de bouwsector. Nog steeds is dit het geval, maar het aantal incidenten is sinds de strengere regelgeving gelukkig wel afgenomen.

Nieuwe regelgeving: de belangrijkste BRL 9935, ARBO- en NEN-regels

De nieuwere regels omtrent valbescherming zijn vastgelegd in de zogenoemde BRL 9935 (Beoordelingsrichtlijn 9935. Hierin staat onder meer dat vanaf hoogtes van 2,5 professionele valbescherming, van onder meer eyecatchersafety.com, verplicht is. De beoordelingsrichtlijn is specifiek bedoeld voor platte daken, die een permanente dakbeveiliging, zoals dakranden, dienen te hebben. Naast dakranden gaat het ook om hekwerken op daken, leeflijnsystemen en losse ankerpunten om klussers aan te verbinden en om zo valpartijen van hoogte te voorkomen. Daarnaast zijn er in de ARBO-wet en in de NEN-regelgeving tal van zaken rondom veilig klussen en werken opgenomen.

Mobiele valbescherming

Naast vaste veiligheidsvoorzieningen op (platte) daken, bestaan er ook nog mobiele veiligheidsmaterialen voor klussen die op hoogte uitgevoerd worden. Zo is het dragen van een helm verplicht voor klussen op hoogte en dient de klusser of bouwvakker altijd aan een vallijn verbonden te zijn die aan een ankerpunt op het dak bevestigd is. Bouwvakkers, dakwerkers of klussers zijn verplicht naast een helm speciale harnassen te dragen met val- of vanglijnen, die hen opvangen bij een glij- of slippartij op het dak.

Belangrijk genoeg voor werkgevers!

Zorgen voor een goede en ARBO-proof valbeveiliging is cruciaal. Mocht e iets gebeuren met een van jouw personeelsleden en het blijkt dat er geen of onjuiste valbescherming is gebruikt, dan ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade. En die kan flink oplopen. Verder kan de ARBO bij een inspectie tijdens kluswerkzaamheden of op de bouwplaats een boete opleggen aan bedrijven die de veiligheidsregels niet of onvoldoende in acht nemen. De boetes voor het niet nakomen van ARBO-regels zijn recent, in 2019, weer omhoog geschroefd. Zorg er daarom voor dat de valbescherming van jouw werknemers altijd en overal in orde is!

Previous «
Next »