Welke beroepen zijn populair in 2021?

  • Menfacts
  • september 27, 2021
  • Comments Off
beroepen 2021

De pandemie heeft voor een behoorlijke verschuiving op de arbeidsmarkt gezorgd. De horeca was lange tijd dicht, waardoor veel mensen uit die sector op zoek gingen naar een nieuwe baan. Van de andere kant bestelden we veel meer online, waardoor de vraag naar logistiek vacatures steeg. In bepaalde periodes werd het erg druk op de IC afdelingen in ziekenhuizen, waardoor er meer vraag kwam naar IC personeel. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Nu afgelopen weekend veel Corona maatregelen zijn komen te vervallen, kijken we voor jou welke beroepen op het moment populair, en juist minder populair zijn.

Door de vele bezorgmaaltijden in de lockdowns was er dringend behoefte aan meer pizzabakkers, maar ook bezorgers van de maaltijden. Mensen lijken nu ook nog steeds vaker eten te bestellen, dus naar deze beroepen is nog steeds veel vraag. De verwachting is wel dat dit de komende tijd minder zal worden, omdat restaurants weer open zijn.

ICT en techniek bieden al geruime tijd veel vacatures

Los van de effecten van corona en de lockdowns bieden ICT en techniek nog steeds structureel meer vacatures dan alle andere vakgebieden. Ook in de bouw, onderwijs en zorg is blijvend veel vraag naar personeel. Ondanks de pandemie zijn er vakgebieden met structureel meer aanbod van vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. 

Voor werkzoekenden met de juiste vaardigheden liggen er daarom nog steeds veel kansen. De tekorten aan mensen in de zorg, horeca, techniek, ICT en bouw zijn de afgelopen tijd duidelijk zichtbaar aan het worden. In de zorg is vrijwel elke baan in het primaire proces veel gevraagd, bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen. Ook is er een toegenomen vraag naar IC verpleegkundigen. Verder valt op dat er grote behoefte is aan zorgpersoneel aan huis, onder meer bij ondersteuning in de dagelijkse activiteiten.

Tekorten zullen oplopen

In de komende tien jaar verwachten we een tekort aan ongeveer honderdduizend mensen in bovengenoemde sectoren waar schaarste is. Daarnaast zorgen ook technologie en vergrijzing voor een veel grotere vraag naar geschoold personeel.


Hoewel er vakgebieden zijn waar ondanks corona veel vraag is naar personeel, is het effect van de pandemie duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. We zitten momenteel in een ongekende periode die zijn sporen nalaat op de arbeidsmarkt. Gemiddeld zien we over alle vakgebieden heen een afname van de vraag. Sommige sectoren zijn hard getroffen door de contact beperkende maatregelen, zoals horeca en toerisme. Anderzijds zijn er sectoren die nu juist behoefte hebben aan extra mensen om aan toegenomen vraag te voldoen, bijvoorbeeld supermarkten en pakketbezorging.

Previous «
Next »