Het nut van een kooiladder

  • Menfacts
  • June 6, 2018
  • Comments Off
kooiladder

Misschien heeft u ze wel eens gezien. De hoge trappen langs een gebouw, omringd met een constructie. Bij het beklimmen van de trap loopt men als het ware in een kooi omhoog. Hier komt dan ook de naam ‘kooiladder’ vandaan. Ze zijn bedoeld om een veilige toegang tot gebouwen te verkrijgen. Maar ook bij calamiteiten kunnen ze uitstekend gebruikt worden als vluchtweg.

Plaatsing van de ladder

In principe kan een kooiladder op ieder gebouw geplaatst worden. In de meeste gevallen is dat op een plek waar een grote valhoogte aanwezig is. Breekt er in een gebouw brand uit, of een andere calamiteit waarbij iedereen het pand dient te verlaten, dan is een kooiladder bijzonder nuttig. De ladder wordt echter niet alleen maar als vluchtweg gebruikt. Ook voor werkzaamheden op het dak (denk aan onderhoud of schoonmaak) is het een hele veilige manier om die plek te bereiken. Het plaatsen van een kooiladder is pas zinvol bij een hoogteverschil van 3 meter of meer. Het eerste deel van de ladder, waar dan geen kooi zit, mag dus nooit hoger zijn dan 3 meter. Is het gebouw hoger dan 10 meter, dan dient de kooiladder voorzien te zijn van rustbordessen.

Veilig werken

Door de kooiladder is werken op grote hoogtes een stuk veiliger geworden. De aanwezigheid ervan duidt erop dat de eigenaar van het gebouw voldoet aan de geldende wet en regelgeving voor wat betreft de veiligheid. Uiteraard zijn er altijd nog extra punten waar aandacht aan gegeven kan worden. Zo moet de toegang van de ladder afgesloten kunnen worden als deze aan de onderzijde bereikbaar is voor publiek. Verder zou het ook goed zijn als de ladder jaarlijks gekeurd en geïnspecteerd wordt. Wettelijk gezien is dit niet verplicht, maar het draagt natuurlijk wel bij aan een verhoogde veiligheid.

En dat is waar een kooiladder voor staat; veiligheid. Een onmisbare schakel bij grote panden waar veel gebouwd of geklust wordt.

Previous «
Next »